REUTERS/Nikola Solic – Krapina Neanderthal Museum

Keksi ensimmäisen muovin

Muovi on yleisnimitys aineille, jotka rakentuvat sidosten avulla pitkistä molekyyliketjuista, kemialliselta termiltään polymeereistä. Kaikki elollinen koostuu polymeereistä, jotka sidosominaisuuksiensa avulla muodostavat esim. proteiineja ja hiilihydraatteja.

Ihmisten valmistamia polymeerejä kutsutaan usein muoviksi. Ilmeisesti neandertalinihmiset kehittivät ensimmäisen muovin pyörittämällä koivuntuohta rullalle ja peittämällä sen hiilloksella ja tuhkalla.

He saivat näin valmistettua pikeä kemiallisessa prosessissa hapettomassa ympäristössä 340–400 asteen lämmössä. Mustaa ja sitkeää pikeä käytettiin liimana ja tiivistysaineena, ja kovetuttuaan se oli vahvaa ja kestävää.

Neandertalinihmisten koivupien käyttö on paljastunut hautojen kivityökalulöydöksistä, joissa on betuliinin jälkiä. Koivuntuohessa on 30 % betuliinia. Koivupikeä on löydetty haudoista mm. Saksi-Anhaltin osavaltiosta Saksasta, jossa löydökset on päivitetty 80 000 vuoden taakse, sekä Italiasta, jossa löydökset ovat peräti 180 000 vuoden takaa.

Maanviljelyn synnyn myötä, kauan sitten alkaneella niin sanotulla nuoremmalla kivikaudella koivupiki oli eräänlaista yleisliimaa.