REUTERS/Nikola Solic – Krapina Neanderthal Museum

Uppfann den första plasten

Plast är ett samlingsnamn för material som byggs av långa molekylkedjor av sammanlänkade enheter, med en kemisk term polymerer. Allt levande i naturen är uppbyggt av polymerer, som med sina sammanbindande egenskaper bildar till exempel proteiner och kolhydrater.

När polymerer framställs av människan går de ofta under benämningen plast. Uppenbarligen var det neandertalarna som utvecklade den första plasten, genom att rulla ihop björknäver och täcka den med glöd och aska. I den syrefria miljön fick de på så sätt i en kemisk process i 340–400 graders värme fram beck. Denna svarta, sega massa användes som lim och tätningsmedel och var i stelnad form stark och hållbar.

Att neandertalarna använde björkbeck framgår av gravfynd där stenverktyg har spår av betulin, den molekyl som björkbark till 30 procent består av. Fynd av björkbeck har gjorts i gravar i bland annat Sachsen-Anhalt, Tyskland, med datering minst 80 000 år bakåt i tiden, och i Italien, där fynden dateras hela 180 000 år före vår tid.

Långt fram i tiden, in i den så kallade yngre stenåldern, som inleddes med jordbrukets uppkomst, hade björkbeck ställning som ett slags universallim.