Paula Erkkilä aloitti elokuussa Pohjanmaan kauppakamarin johtajana. Hänen työnsä suuntautuu Pietarsaaren ja Kokkolan sekä niiden lähialueiden yrityksiin. Hän on varttunut Kuopiossa ja opiskellut maantiedettä Oulun yliopistossa. Hän väitteli tohtoriksi Vaasan yliopistossa v. 2012 ja käsitteli väitöskirjassaan johtajuutta.

Kolme kysymystä

Miten johtajuus ja yrityskulttuuri ovat kehittyneet pohjalaisyrityksissä?

Yleisesti ottaen johtaminen ja yrityskulttuuri Pohjanmaalla on hyvällä tasolla. Näyttöä tästä löytyy esimerkiksi Alueprofiilit 2016 -selvityksen tuloksista ja monista aluetaloutta mittaavista tilastoista. Yritysten kesken on tietenkin eroja – jotkut ovat rohkeita, innovatiivisia ja kasvuhakuisia, kun taas toiset tyytyvät nykytasoon. Täällä kuitenkin yleensä uskotaan omiin visioihin ja uskalletaan erikoistua. Uskon, että tulevaisuudessa menestyvät parhaiten ne yritykset, jotka ottavat parhaiten haltuun digitalisaation tuomat mahdollisuudet, hallitsevat muutosjohtamisen sekä osaavat hyödyntää big dataa liiketoiminnassaan.

 

Mitä rekrytointitarpeita pohjalaisyrityksillä on ja minkätyyppistä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan?

Tästä olen keskustellut paljon alueen yritysten kanssa. Monilla niistä on nyt vaikeuksia löytää erikoisalojensa asiantuntijoita. Siksi yritykset hakevatkin ennen kaikkea työntekijöitä, joilla on oikea asenne työhön ja halu oppia ja kehittyä. Digitalisaatio tuo jatkuvasti haasteita monien työtehtävien osaamisprofiiliin.

 

Mitä elämänlaatu sinulle merkitsee?

Elämän eri osa-alueiden tasapainoa. Terveys on kaiken lähtökohta; että saa olla terve ja nauttia elämästä. Koen työni merkitykselliseksi, ja saan tehdä sitä fiksujen ja innostavien ihmisten kanssa, joilta opin koko ajan uutta. Perhe vie työn ohella leijonanosan ajastani. Tämä kaikki vaatii myös lepoa, ja on arjen luksusta kömpiä aikaisin sänkyyn ja uppoutua hyvän kirjan vietäväksi!