Paula Erkkilä är sedan augusti direktör på Österbottens handelskammare och riktar in sig på företagen i Jakobstad och Karleby med omnejd. Hon är uppvuxen i Kuopio, har studerat geografi vid Uleåborgs universitet och doktorerade 2012 vid Vasa universitet. Doktorsavhandlingen handlar om ledarskap.

Tre Frågor

Hur har ledarskapet och företagskulturen utvecklats i de österbottniska företagen?

Generellt är ledarskapet och företagskulturen på en hög nivå i Österbotten. Det kan man utläsa i bland annat utredningen Alueprofiilit 2016 och i statistik över regionalekonomin. Det skiljer förstås mellan enskilda företag – medan vissa är modiga, innovativa och tillväxtinriktade, nöjer sig andra med att försöka hålla ställningarna. Det är ändå vanligt här att man tror på sina visioner och vågar specialisera sig. Jag tror att de företag som bäst anammar digitaliseringens möjligheter, har ett förändringsledarskap och utnyttjar big data i sin affärsverksamhet blir de som lyckas bäst i framtiden.

 

Hur ser rekryteringsbehovet ut hos de österbottniska företagen och vilken typ av kompetens kommer att behövas?

De frågorna har jag diskuterat mycket med regionens företag. Just nu har många av dem svårt att hitta experter inom specialområden. Framför allt söker man därför människor som har en bra attityd till jobbet och vilja att lära sig nya saker och utvecklas. Den pågående digitaliseringen kommer att fortsätta utmana kompetensprofilen i många arbetsuppgifter.

 

Vad betyder livskvalitet för dig?

Balans mellan livets olika delområden. Hälsan är utgångspunkten: att man får vara frisk och njuta av livet. Jag upplever att mitt arbete är betydelsefullt, och jag arbetar med smarta och uppmuntrande personer som ständigt lär mig nya saker. Vid sidan av arbetet tar familjen lejonparten av tiden. Allt kräver också vila, och det hör till vardagslyxen att jag kryper ner tidigt i sängen och försjunker i en god bok.