HANNU JYRKÄLLE, joka on toiminut Vetelin kunnanjohtajana helmikuusta 2016. Hän on varttunut Vetelissä ja on ammattiuransa aikana ehtinyt hankkia vankkaa osaamista niin teknologia-alalla kuin strategisessa johtamisessakin.

Kolme kysymystä

Miten pohjalaiset teknologiayritykset suoriutuvat kotimaan vertailussa ja kansainvälisillä markkinoilla?

Ne menestyvät, kuten muutkin pohjalaisyritykset, vahvan yrittäjyyden, pitkäjänteisyyden ja osaamisen ansiosta ja uskomalla itseensä, yritykseensä ja tuotteisiinsa. Alueen kaksikielisyydestä on merkittävää hyötyä kansainvälisillä markkinoilla.

Sitä vastoin etäisyydet asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin ja päämarkkinoihin ovat iso haaste, mutta tässä tietoliikenneteknologia on helpottanut tilannetta merkittävästi ja vähentänyt liikematkojen tarvetta. Se on puolestaan parantanut kustannusrakennetta ja kilpailukykyä. Teknologiayhtiöiden palkkakustannukset karkasivat 2000-luvun alussa, kun Nokia ja sen alihankkijat kasvoivat ja kuumensivat tekniikan osaajien kysyntää. Valitettavasti emme ole siinä suhteessa vielä täysin palanneet normaalitilaan.
 

Mitkä ovat elinkeinoelämän ja kunnallisen toiminnan suurimmat erot?

Kunnallinen päätöksenteko on moniportaista ja hidasta, mutta toisaalta se vähentää tarvetta tehdä korjaavia päätöksiä. Olemme luoneet Vetelille vision ja strategian, jota toteutetaan koko kuntakonsernissa. Olemme myös uudistamassa kunnan hallintosääntöä nopeuttaaksemme päätöksentekoa ja vähentääksemme byrokratiaa.

Kuntien on myös tehtävä suuri digiloikka eli hyödynnettävä digitaalisten palvelujen tarjoamat uusimmat mahdollisuudet. Tässä elinkeinoelämä on selvästi kuntien edellä.
 

Mitä elämänlaatu sinulle merkitsee?

Elämänlaatu on minulle terveyttä, mielekästä työtä, yhteistä aikaa perheen kanssa ja omasta kunnosta ja mielenrauhasta huolehtimista.