… till HANNU JYRKKÄ som är Vetils kommundirektör sedan februari 2016. Han är uppvuxen i Vetil och har under sin yrkeskarriär skaffat sig en gedigen kunskap både inom teknologibranschen och inom strategiskt ledarskap.

Tre Frågor

Hur klarar sig de österbottniska teknologiföretagen i en inhemsk jämförelse och på den internationella marknaden?

Liksom övriga österbottniska företag klarar de sig bra tack vare en stark entreprenörsanda, långsiktighet, kunnande och en tro på sig själva, sina företag och sina produkter. Regionens tvåspråkighet är en stor fördel på de internationella marknaderna.

En stor utmaning är däremot avstånden till kunder, samarbetspartners och huvudmarknader, men här har informationsteknologin underlättat situationen avsevärt och minskat behovet av affärsresor. Det har i sin tur förbättrat kostnadsstrukturen och konkurrenskraften. Teknikbolagens lönekostnader skenade i väg i början av 2000-talet, när Nokia med underleverantörer växte och hettade upp efterfrågan på teknisk kompetens. Tyvärr har vi i det avseendet ännu inte helt återgått till ett normalläge.

 

Vilka är de största skillnaderna mellan näringsliv och kommun?

Det kommunala beslutsfattandet är utspritt och långsamt, men detta minskar också på behovet att korrigera beslut. I Vetil har vi skapat en vision och en strategi som förverkligas i hela kommunkoncernen. Vi håller också på att förnya kommunens administrationsregler för att snabba på beslutsfattandet och minska byråkratin.

Kommunerna behöver också ta ett stort digitalt språng, det vill säga dra nytta av de senaste möjligheterna inom digitala tjänster. Här ligger näringslivet klart före kommunerna.

 

Vad betyder livskvalitet för dig?

Livskvalitet för mig är hälsa, meningsfullt arbete, tid tillsammans med familjen och att ta hand om sin egen kondition och sin sinnesfrid.