Kolme kysymystä

Anne Berner on toiminut Suomen liikenne- ja viestintäministerinä vuodesta 2015 lähtien. Ennen poliitikon uraansa hän johti ja kehitti Vallila Interior -perheyritystä isänsä kanssa. Yritys kasvoi vuodesta 1989 hänen johdollaan 10 työntekijän ja 20 miljoonan markan liikevaihdosta nykyiseen 140 työntekijään ja 40 miljoonan euron liikevaihtoon. Berner on myös vahvasti mukana uuden lastensairaalan perustamisessa Helsinkiin. Hän toimii sekä tukiyhdistyksen että säätiön puheenjohtajana ja on muun muassa johtanut keräystä, joka tuotti 36 miljoonaa euroa lahjoituksina lastensairaalan hyväksi. Sairaalan on määrä valmistua v. 2017.

Hallitus korostaa yritysten merkitystä yhteiskuntataloudelle. Miten Suomi voisi hyötyä pohjalaisesta yrittäjyydestä?
Kaikki yrittäjyys ja kasvu hyödyttävät Suomea. Hyvinvoiva seutu houkuttelee uusia yhtiöitä, työvoimaa, innovaatioita ja investointeja. Lisäksi aktiivinen seutu vetää mukaansa naapurialueita ja kannustaa niitäkin kasvuun. Pohjalainen yrittäjyys edistää käsitystä Suomesta tarmokkaana ja sisukkaana maana. Esikuva.

Mitä voimme odottaa tulevaisuuden Merenkurkun liikenteeltä?
Merenkurkun liikenne kehittyy seudun kasvun myötä. Toivon mukaan kehitys tapahtuu elinkeinoelämän vahvan osallistumisen sekä yhteiskunnan tuen avulla. Paljon riippuu kuitenkin siitä, kuinka vahvasti elinkeinoelämässä uskotaan Merenkurkun liikenteen tulevaisuuteen. Uskon, että uusi laiva toteutuu. Se luo Suomen ja Ruotsin välille liikenneinfrastruktuurin, joka edistää kaupankäyntiä ja työvoiman liikkuvuutta, yhteisen tietotaidon kehittämistä ja yhteisten investointien edellytyksiä. Taas askel lähemmäs.*

Mitä elämänlaatu sinulle merkitsee?
Elämänlaatu koostuu työssäni vastuun ja vapauden tasapainosta.
Se merkitsee myös ehdotonta rakkautta lapsiani kohtaan.

* Anne Berner antoi kommenttinsa 19. tammikuuta 2016.

KUVAT: Sakari Piippo