Tre frågor

Anne Berner är Finlands kommunikationsminister sedan 2015. Innan politikerkarriären har hon lett och vidareutvecklat familjeföretaget Vallila Interiors tillsammans med sin far. Under hennes ledning sedan 1989 har företaget vuxit från 10 anställda och en omsättning på 20 miljoner mark till i dag 140 anställda och 40 miljoner euro i omsättning. Berner är också starkt engagerad i Nya Barnsjukhuset i Helsingfors. Som ordförande i både stödföreningen och stiftelsen har hon bland annat lett insamlingen av 36 miljoner euro i privat kapital för att kunna förverkliga barnsjukhuset år 2017.

Regeringen betonar starkt företagens betydelse för samhällsekonomin. Hur kan Finland dra nytta av den österbottniska företagsamheten?
Finland drar nytta av all företagsamhet och all tillväxt. En välmående region drar till sig nya bolag och arbetskraft, innovationer och investeringar. En aktiv region drar med sig grannområden och sparrar också dem till tillväxt. Den österbottniska företagsamheten bidrar till en bild av Finland som ett land med en stark drift och uthållighet. En förebild.

Vad kan vi vänta oss gällande den framtida Kvarken­trafiken? Kvarkentrafiken kommer att utvecklas tillsammans med regionens tillväxt. Jag hoppas att utvecklingen sker genom ett kraftigt engagemang från näringslivet, kombinerat med ett stöd från samhället. Mycket kommer att bero på hur mycket näringslivet självt tror på Kvarkentrafikens framtid. Jag tror att den nya färjan kommer att förverkligas. Den ger en ny transportstruktur mellan Finland och Sverige, som främjar handeln och utbytet av arbetskraft, utveckling av ett gemensamt kunnande och förutsättningar för gemensamma investeringar. Ett steg närmare igen.*

Vad betyder livskvalitet för dig?
Livskvalitet har för mig bestått i arbete, i en balans mellan ansvar och frihet och i en kärlek utan villkor till mina barn.

* Anne Berner gav kommentaren den 19 januari 2016.

BILDER: Sakari Piippo