Temperatur och vind påverkar lika mycket

Förändrad vind och förändrad temperatur påverkar elpriset ungefär lika mycket. I varje fall i Sverige, enligt en ny studie av Energiforsk.

Studien, baserad på dagliga data i Sverige under perioden september 2022 – augusti 2023, visar som genomsnitt att förändrad vindstyrka med 1 meter/sekund påverkade elpriset med 11 öre/kWh, medan en förändring av temperaturen med 1 grad Celsius påverkade priset med 4 öre/kWh.

Skillnaden mellan de fyra svenska elområdena var stor: längst i norr (elområde SE1) påverkades elpriset med 6 öre för varje sekundmeter, medan elpriset i elområde SE3, där bland annat Stockholm och Göteborg ligger, påverkades med 15 öre per förändrad sekundmeter.

På temperaturskalan förändrades elpriset över en skala 3-8 öre/Wh per förändrad grad Celsius.

Eftersom vindstyrka och temperatur mäts i olika enheter behöver jämförelser dem emellan göras enligt en standardiserad skala. Resultatet blir då att vinden och temperaturen under perioden i genomsnitt hade lika stor påverkan på priset.

Resultatet av studien bekräftar det som visas i Gissa kurvan-artikeln: att en stor andel vindkraftsproducerad el sänker elpriserna kraftfullt, numera ofta till minuspriser.

Vad denna utveckling betyder för den fortsatta utbyggnaden av elproduktionen återstår att se.