Lähteet: IEA, BP Statistical Review of World Energy 2017.

Maailman energiankulutus kasvaa

Euroopassa energian kokonaiskulutus (lämmitys/jäähdytys, polttoaineet ja sähköntuotanto) supistui neljällä prosentilla vuosina 2010–2016. Kaikkialla muualla maailmassa energiankulutus kasvoi, ja tämän suuntauksen odotetaan jatkuvan kasvavilla talousalueilla. Maittain laskettuna Kiina kulutti kaikkein eniten energiaa vuonna 2009. Pitkällä aikavälillä on odotettavissa, että energiankulutus lisääntyy Afrikassa voimakkaasti maanosan väestönkasvun myötä. Fossiiliset polttoaineet hallitsevat edelleenkin maailman energiahuoltoa 85,2 prosentilla. Ydinvoiman osuus on 4,4 %, vesivoiman 6,8 % ja muiden uusiutuvien energialähteiden 3,6 %.