Källor: IEA, BP Statistical Review of World Energy 2017.

Världen ökar energianvändningen

Europa minskade sin totala energianvändning (för värme/kyla, drivmedel, elproduktion) med 4 procent mellan 2010 och 2016. Alla andra delar av världen ökade sin energianvändning och den trenden väntas fortsätta för de regioner där ekonomierna växer. Räknat per land tog Kina toppositionen som energianvändare 2009. På längre sikt väntas Afrika i takt med sin växande befolkning öka sin energianvändning dramatiskt. Fossila bränslen dominerar fortfarande världens energiförsörjning med 85,2 procent av tillförseln. Kärnkraften står för 4,4 procent, vattenkraften för 6,8 procent och övriga förnybara energikällor för 3,6 procent.