Venezuelan savannia.
Wikipedia

Maailmassa yhtäkkiä enemmän metsää

Maailmassa on lähes 4,67 miljoonaa neliökilometriä aiemmin luultua enemmän metsää – noin 14 kertaa Suomen pinta-ala.

Näin todetaan Science-lehdessä tämän vuoden toukokuussa julkaistussa tutkimuksessa The Extent of Forest in Dryland Biomes. Tutkimusta johti YK:n maa- ja metsätalousjärjestö FAO.

Media rummuttaa metsien tuhoutumista, joten sitä taustaa vasten tämä on merkittävä uutinen, korosti Helsingin yliopiston prof. Pekka Kauppi puhuessaan Euroopan bioenergiakonferenssissa Tukholmassa pian tutkimuksen julkistamisen jälkeen.

Tutkimus perustuu Google Earth -kuviin, joiden tarkkuus on yhden metrin luokkaa. Suuri joukko metsäasiantuntijoita on tarkastanut kuvat, ja niitä pidetään erittäin luotettavina aiempiin, yleisluonteisempiin tutkimuksiin verrattuna.

Otantaan valittiin sattumanvaraisesti 213795 kuvaa, kukin pinta-alaltaan puoli hehtaaria, eri puolilta maapalloa, ja kuvat tutkittiin yksityiskohtaisesti.

Tutkimus paljasti muun muassa, että maapallon kuivilla alueilla kasvaa 40–47 % enemmän metsää kuin mitä aiemmin on oletettu, kun lähtökohtana on FAO:n virallinen metsämääritelmä. Näitä kuivia alueita on kaikissa maanosissa Etelämannerta lukuun ottamatta.

Uusi tutkimus osuu hyvin yksiin muiden tutkimusten kanssa, joissa maapallon on todettu muuttuneen viime vuosikymmeninä yhä vihreämmäksi.

Yksi niistä, Recent Reversal in Loss of Global Terrestrial Biomass, joka julkaistiin Nature Climate Change -lehdessä, totesi biomassan lisääntyvän merkittävästi tropiikin ulkopuolella, etenkin eteläisen Afrikan ja pohjoisen Australian savanneilla.

Ilmiö luetaan pitkälti ilmakehän lisääntyneen hiilidioksidipitoisuuden ansioksi, sillä se edistää kasvien yhteyttämistä.

Metsien lisääntymiseen on poliittinenkin syy, vanhoissa kommunistisissa maissa monet pellot ovat saaneet kesannoitua ja metsittyä. Myös Kiinassa metsäpinta-ala kasvaa mittavan metsänistutusohjelman tuloksena.