Ennätysmäärä tuulivoimasähköä

Asennetun tuulivoiman määrä kasvoi Suomessa ennätyksellisen paljon v. 2016, yhteensä 1005 MW:sta 1533 MW:iin, siis 528 megawatilla, mikä vastaa noin 200:aa suurehkoa tuulivoimalaa. Tuulivoima toimitti keskimäärin 349 MW sähköä viime vuonna, mikä riitti 3,6 prosenttiin Suomen 85,1 TWh:n sähkönkulutuksesta.

Kuten sininen käyrä osoittaa, tuulivoimasähkö vaihtelee voimakkaasti. Kannattaa myös huomata, että käyrä osoittaa viikkokeskiarvon ja on siis jo huomattavasti todellisuutta tasaisempi.

 


Lähde: Energiateollisuus Ry