Työturvallisuusviraston raportissa arvosteltiin erityisesti putoamisonnettomuuksien vaaraa. Kuvassa talvimyrskyssä tuleen syttynyt tuulivoimala North Ayrshiressä Skotlannissa.
Getty Images

Kaikki hylättiin tarkastuksessa

Kymmenen 12 tuulivoimalavalmistajasta on saanut voimaloiden myyntikiellon Ruotsin Arbetsmiljöverket (Työturvallisuusviraston) tarkastettua laitosten turvallisuuden.

Ruotsissa on nykyään noin 3000 tuulivoimalaa, 60:ta eri tyyppiä. Työturvallisuusvirasto ilmoitti viime keväänä tulokset 23 tuulimyllyn tarkastuksesta, ensimmäisestä laajasta Euroopassa toteutetusta tarkastuksesta.

Tuloksena oli, että kyseisistä 12 valmistajasta kymmentä kiellettiin turvallisuuspuutteiden vuoksi myymästä tarkastettuja voimalatyyppejä. Työturvallisuusvirasto harkitsee Ny teknik -lehden mukaan myyntikieltoa kahden muunkin valmistajan osalta.

Tarkastetut valmistajat ovat Enercon, GE, Senvion, Siemens, Dongfang, Gamesa, Vestas, Sinovel, Nordex, Eno, Kenersys ja EWT. Tarkastus kattoi kaikkiaan 20 erilaista tuulivoimalamallia.

Työturvallisuusvirasto vaatii uhkasakon nojalla yrityksiä kutsumaan takaisin ne jo asennetut tuulivoimalatyypit, joissa on todettu turvallisuuspuutteita, mikäli tarpeellisiin toimenpiteisiin ei ole ryhdytty vuoden 2017 loppuun mennessä. Neljä valmistajista on valittanut päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Havaittujen turvallisuuspuutteiden luettelo on pitkä. Yksikään 12 valmistajasta ei esimerkiksi ollut ilmoittanut melutietoja oikein. 18:ssa tarkastetuista 23 tuulivoimalasta puuttui olennaiset järjestys- ja turvallisuusäännöt, ne eivät olleet merkinneet poistumisteitä tai niistä puuttui palosammutin, -turvavarusteet tai -varoitin.

Viisi viidestä tarkastetusta voimalasta ei ollut merkinnyt vaarallista kemikaalia sisältäviä putkia. Yhdeksästä puuttui liikkuvien osien (roottorin) suojaus. Kahdeksan ei ollut merkinnyt pakoluukkua. 11 tuulimyllystä puuttui ruotsinkieliset käyttöohjeet.

Työturvallisuusviraston raportti on luettavissa osoitteesta www.av.se.

Ruotsin Työturvallisuusvirasto tarkastaa v. 2017 joukon yli 10-vuotiaita tuulivoimaloita. Valmistajan vastuu päättyy 10 vuoden jälkeen.