Kun energiahuollon kaikki kustannukset otetaan huomioon, sähkön markkinahinta on harhaanjohtava, IEA:n energia-analyytikko toteaa.

Miten oikeudenmukainen sähkömarkkinahinta on?

Kun energiahuollon kaikki kustannukset otetaan huomioon, sähkön markkinahinta on harhaanjohtava, IEA:n energia-analyytikko toteaa.

 

Tämän tästä pohditaan, heijastaako sähkön markkinahinta kustannuksia oikeudenmukaisesti. IEA:n, kansainvälisen energiajärjestön, energia-analyytikko Brent Wanner kysyy nyt huomiota herättäneessä puheenvuorossaan, onko sähkönhinta – sellaisena kuin sähkömarkkina nyt on – harhaanjohtava.

Hinta perustuu nimittäin ns. energy only -periaatteeseen eikä sisällä muita olennaisia tekijöitä, esim. sähköntuotannon joustavuutta ja ennakoitavuutta. Maksetaan vain sähköstä mutta ei siitä, että sähköntuotantoon on tosiasiassa saatavilla tehoa silloin, kun sähköä tarvitaan.

Yleensä esimerkkeinä mainitaan, ettei aurinkoenergia toimi yöllä eikä tuulivoima tuota tyynellä säällä. Jonkin muun täytyy sen sijaan olla valmiina tuottamaan sähköä.

Tehon ja energian eroa voidaan havainnollistaa autolla, joka ei jaksa ylös jyrkkää mäkeä. Silloin ei auta, jos tankkiin lisätään polttoainetta. Tarvitaan tehokkaampi moottori.

Brent Wanner kysyy, miten sähkömarkkinahinnassa näkyy se lisäkustannus, joka syntyy, koska ei-ennakoitavissa oleva sähköntuotanto ei toimi silloin, kun sähköä tarvitaan.

Hän hakee vastausta täydentämällä yleistä laskentamallia LCOE:a (Levelized Cost of Energy, tietyn energialähteen keskimääräinen investointi-, kunnossapito-, huolto-, polttoaine- ja pääomakustannus) lisäämällä siihen myös joustavuus- ja ennakoitavuusasteen arvot.

Sovellettaessa tätä VALCOE-mallia (Value-Adjusted Levelized Cost of Energy) Intiaan saadaan tulokseksi, että (säästä riippuvaisesta) aurinkosähköstä ei ole pitkiin aikoihin tulossa halvempaa kuin (ennakoitavissa olevasta) hiilisähköstä edellyttäen, että sähkömarkkina on suunniteltu kattamaan sähköntuotannon kaikki kustannukset.

Kukaan ei ole tiettävästi laskenut, millaisia tuloksia VALCOE-malli tuottaisi Suomen osalta.

TEKSTI: Svenolof Karlsson