Pitkä matka

Tarvitaan valtava muutos, mikäli EU aikoo siirtyä pelkästään uusiutuvaan sähköön. Tässä esitetään yhteenveto vuoden 2015 sähköntuotannon energialähteistä 12 EU-maassa ja Sveitsissä. Kyseiset EU-maat ovat Belgia, Tanska, Suomi, Ranska, Puola, Espanja, Iso-Britannia, Ruotsi, Tsekki, Saksa, Unkari ja Itävalta. Kenttää hallitsevat fossiilienergia ja ydinvoima suunnattomista tuulivoimainvestoinneista huolimatta.

Suurimpana haasteena on luoda uutta, säästä riippumatonta sähköntuotantoa siten, että tuotanto voidaan sovittaa jatkuvasti vaihtelevan kulutuksen mukaan.
Huomaa, että kuvituksesta puuttuu vesi- ja aurinkovoimalla tuotettu sähkö. Vesivoiman osuus on kuitenkin verraten pieni. Laajamittaista uutta vesivoimaa ei saa enää rakentaa korvaamaan fossiilisia energialähteitä.

sid51_diagram1_svensk
Lähde: Rolf Schuste