Långt kvar

Det krävs en förändring av episka dimensioner, om EU ska övergå till bara förnybar el. Här sammanfattas energikällorna för elproduktionen i tolv EU-länder + Schweiz under 2015: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Polen, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Trots enorma vindkraftssatsningar dominerar fossilt och kärnkraft.

Den största utmaningen är att få fram ny elproduktion som inte är väderberoende, så att elproduktionen kan anpassas till elförbrukningen, som ju hela tiden varierar.

Notera att el producerad av vattenkraft och sol saknas i illustrationen. I jämförelse är vattenkraften dock tämligen liten. Det går heller inte längre att bygga ut vattenkraften i större skala, för att ersätta fossila energikällor.

sid51_diagram1_svensk
Källa: Rolf Schuste