Våldsamma elprissvängningar

Nedan systempriset på den nordiska elbörsen Nord Pool. Systempriset beräknas utifrån den teoretiska förutsättningen att överföringskapaciteten mellan de nordiska elområdena är oändlig. Så är inte fallet, och elpriset i Finland avviker väsentligt från systempriset. Trots detta ges här en bra bild av hur börselpriset utvecklats: extrembilligt under 2020, en tydlig höjning under sensommaren 2021 och våldsamma variationer från november i fjol med extrema toppar från mars i år. Systempriset utgör referenspris för finansiella kontrakt på Nord Pool.

 

Bild: Energimarknadsinspektionen