Sähkönkulutus supistui viime vuonna

Vuonna 2020 sähkönkulutus supistui Suomessa edellisvuoteen verrattuna 6 %:lla 81 TWh:iin leudon talven ja taloustoiminnan vähenemisen vuoksi. Suomessa tuotettiin 66 TWh, nettotuonti oli 15 TWh. Käyrä osoittaa sähköntuotannon energialähteittäin.

Sähkön- ja lämmöntuotannon yhteenlasketut hiilidioksidipäästöt supistuivat merkittävästi 9,4 miljoonaan tonniin. Päästöjen huippuvuonna 2003 luku oli 33 milj. tonnia. Tuotettua kWh:a kohti hiilidioksidipäästö oli 64 grammaa, mikä on maailman pienempiä lukuja. Päästötön kotimainen sähköntuotanto vastasi ennätyskorkeasta 85 %:n osuudesta, josta 51 % oli uusiutuvaa ja 34 % ydinvoimaa.

Käyrä 2

Kuva: Energiateollisuus