Ilmajohtoja pidetään usein turvallisempana ja taloudellisesti edullisempana vaihtoehtona maakaapeleihin verrattuna.
Fingrid

Ilmajohto usein parempi

Ilmajohto on suurilla jännitetasoilla yleensä parempi vaihtoehto kuin maahan upotettu kaapeli, näin toteaa viisi ruotsalaista alueverkkoyhtiötä yhdessä Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska kraftnätin kanssa Ruotsin hallitukselle suunnatussa toimenpide-esityksessä sähköverkon vahvistamiseksi.

”Ilmajohto tarjoaa teknisen ratkaisun varmaan, luotettavaan ja tehokkaaseen sähköverkkoon pienimmin kansantaloudellisin kustannuksin. Ilmajohto on yleensä paljon maakaapelia halvempi vaihtoehto, minkä vuoksi sähköverkkoasiakkaiden kustannukset jäävät alhaisemmiksi”, esityksessä sanotaan.

”Maakaapelivaihtoehto tarkoittaa näillä jännitetasoilla teknisiä vaikeuksia, esim. heikompaa sähkönlaatua ja suurempaa sähkökatkoriskiä. Maakaapelia voidaan sen vuoksi suositella vain niille lyhyille reiteille, joihin ilmajohtoa ei voida rakentaa.”

Esityksen taustalla kummittelee se, että yhä useammat maanomistajat ja korkeajännitelinjojen lähellä asuvat ovat alkaneet vaatia maakaapeleita. Koko sähköjärjestelmää ajatellen se toisi kirjelmän mukaan siis enemmän haittaa kuin hyötyä.

Pienjännitejohtojen osalta asia on osin erilainen. Taajamissa maakaapelit tarjoavat paremman suojan myrskyjä vastaan. Sitä vastoin jos kaapeleita joudutaan jostain syystä korjaamaan, vian paikantaminen ja korjaaminen voivat olla työläämpiä.

Esityksen takana ovat Svenska Kraftnätin lisäksi seuraavat verkkoyhtiöt: Ellevio, Eon Energidistribution, Jämtkraft, Skellefteå Kraft Elnät ja Vattenfall Eldistribution.