Verkkoyhtiöille uusi EU-yksikkö

Euroopan sähköverkkoyhtiöt näkevät tarvetta yhteistoiminnalle, sillä ne ovat muodostaneet neljä yhteenliittymää: Geode, CEDEC, E.DSO ja Eurelectric. Nyt on tekeillä viides, EU DSO Entity, mutta tällä kertaa lähtökohtana eivät ole verkkoyhtiöt vaan EU-aloite.

Ajatuksena on, että uusi DSO-yksikkö (DSO eli Distribution System Operator, sähköverkkoyhtiö) antaa paikallisille sähköverkkoyhtiöille yhtenäisen (”coherent”) äänen Euroopan instituutioiden suuntaan. Se voidaan myös nähdä verkkoyhtiöiden roolin kohentumisena sähköjärjestelmässä.

Verkot on esimerkiksi saatava älykkäiksi, jotta ne pystyvät käsittelemään paikallista sähköntuotantoa – kuten aurinkokennoja katoilla. Älykkäitä verkkoja vaaditaan myös kysyntäjoustoon, jota verkossa tarvitaan, kun sähköntuotanto riippuu sään muutoksista.

EU:n suunnitelmien mukaan uusi yksikkö keskittyy teknisiin asioihin neutraalista lähtökohdasta ja saa rahoituksensa jäseniltään kansallisen tason verkkomaksuilla. Yksikölle tulee täysimittainen sihteeristö, yleiskokous, pääsihteeri ja kansalliset asiantuntijaryhmät.

Alustavasti on ajateltu pitää huhtikuussa 2021 yleiskokous, joka vahvistaa uuden yksikön säännöt.

Euroopan paikallisilla verkkoyrityksillä voi olla aika isot reviirit, tämä paljastuu siitä, että EU luokittelee pieniksi kaikki alle 100 000 asiakkaan yhtiöt.

Katternö-yhtiöt ovat Paikallisvoima ry:n jäsenyytensä kautta jo entuudestaan edustettuina CEDECissä (European Federation of Local Energy Companies) ja Energiateollisuus ry:n jäsenyytensä kautta Eurelectricissä.

Herrfors-Verkon toim.joht. Kristian Finell on ehdolla uuden EU DSO Entityn 27-paikkaiseen hallitukseen.


Herrfors-Verkon Kristian Finell on yhtenä ehdokkaana, kun EU:n uusi sähköverkko-organisaatio valitsee ensimmäisen hallituksensa.