Simon Hedman on laittanut sähköverkon luupin alle.
Karolina Isaksson

Sähköverkko luupin alla

Esse Elektro-Kraft

Sähköverkko koostuu monista komponenteista ja toimii erilaisissa ympäristöissä. Verkon heikot kohdat on löydettävä ja korjattava tulevien häiriöiden välttämiseksi. EEKAB:n sähköverkko tutkittiin perusteellisesti kesän aikana.

”Olen kartoittanut sähköverkon, tunnistanut eri kaapelityypit ja analysoinut maastoa satelliittikuvista. Tämän avulla olen arvioinut häiriöiden todennäköisyyden verkon eri osissa”, kertoo Aalto-yliopistossa opiskeleva Simon Hedman.

Sähköverkkoa on huollettava ja päivitettävä jatkuvasti, mutta verkkoyhtiöt joutuvat samaan aikaan kysymään, miten suuria investointimenoja ne voivat ottaa suhteessa siihen sähkön hintatasoon, jota asiakkaat ovat valmiita maksamaan.

”Selvityksessäni tarkasteltiin myös, mihin kauko-ohjattavia katkaisimia kannattaa sijoittaa. Niitä ei voi laittaa miten monta tahansa, sen sijaan on löydettävä optimaaliset sijainnit, joissa ne ovat tilastollisesti kannattavia”, Simon Hedman sanoo.

Kartoitus palvelee nyt EEKAB:n sähköverkon jatkuvan huolto- ja rakennustyön pohjana.