Simon Hedman har satt elnätet under lupp.
Karolina Isaksson

Stenkoll på elnätet

Esse Elektro-Kraft

Elnät består av många komponenter och finns i varierande miljöer. Det gäller att hitta svaga punkter och åtgärda dem för att undvika framtida störningar. Under sommaren fick sig EEKAB:s elnät en grundlig genomgång.

”Jag har kartlagt elnätet, identifierat olika kabeltyper och analyserat terrängen via satellitbilder och fått fram sannolikhet för störningar på olika delar av nätet”, berättar Simon Hedman, som till vardags studerar på Aaltouniversitetet.

Elnät behöver ständigt underhållas och uppdateras, men samtidigt måste nätbolagen fråga sig hur stora investeringskostnader de kan ta i förhållande till den prisnivå på el som kunderna är beredda att betala.

”I min utredning ingick också frågeställningen om var det lönar sig att placera fjärrstyrda brytare. Man kan inte lägga ut hur många som helst av dem, i stället behöver man hitta optimala positioner som gör dem statistiskt lönsamma”, säger Simon Hedman.

Kartläggningen ligger nu som grund för EEKAB:s kontinuerliga arbete med att underhålla och bygga ut sitt elnät.