Katternön muuntamon ensimmäinen 20-kilovoltinlinja on asennettu keväällä 1967 ja sitä tarkastamassa ovat, vasemmalta lukien, Aimo Björklund, Sigurd Johansson ja Leif Ingo.

Uskollinen työntekijä on poissa

Leif Mårten Ingo menehtyi 85 vuoden iässä torstaina 11. elokuuta. Hän syntyi Helsingissä Gunvor (os. Westman) ja Stig Mårten Ingon perheeseen. Maanmittariperheen lapsena hän kulki muuttolinnun tavoin ristiin rastiin Pohjanmaata ja kävi koulua Kokkolassa, Teerijärvellä, Uudessakaarlepyyssä ja Vaasassa.

Hän suoritti sähköinsinöörin tutkinnon Helsingin ruotsinkielisessä teknillisessä opistossa. Työskenneltyään ensin mm. isoisänsä yrityksessä, Konetoimisto Vakomossa, hän siirtyi Vaasaan Strömbergin palvelukseen, sitten Oravaisten Verkatehtaalle ennen kuin hänet joulukuussa 1964 nimitettiin Pietarsaaren Sähkölaitoksen – sittemmin Energialaitoksen – johtajaksi, josta tehtävästä hän jäi eläkkeelle v. 1994. Hän toimi samalla käyttöpäällikkönä Katternö Oy:ssä ja vuodesta 1987 eläköitymiseensä saakka Katternön toimitusjohtajana.

Leif Ingo teki aloitteen kaukolämmön käyttöönotosta Pietarsaareen. Ensimmäiset kiinteistöt liitettiin kaukolämpöverkkoon v. 1973. Schaumanin kanssa aloitettiin 1980-luvulla yhteistyö, jossa Schaumanin Pietarsaaren tehtaan hukkalämpöä voitiin käyttää kaupungin kaukolämpöverkossa.

Katternö osti Ingon aikana (v. 1976) sähköyhtiö Herrforsin – ja sai sen myötä ensimmäiset sähköasiakkaansa ja ensimmäisen sähköntuotantonsa. Suurin Ingon aikana tehty yrityskauppa oli Albäck Oy:n osto 1987 ja sulautuminen Herrforsin kanssa.

Ingo pyrki alusta saakka nostamaan Katternö-ryhmän yhtiöt tasavertaisiksi suurten kansallisten sähköyhtiöiden kanssa. Tärkeä askel siihen suuntaan otettiin, kun Katternö v. 1992 osti 2 % Pohjolan Voiman osakkeista. Kalajokilaakson Sähkö siirtyi samassa yhteydessä Ingon aloitteesta Katternön osakkaaksi.

Katternö ja sen toim.joht. Ingo julkaisivat v. 1988 ympäristöilmoituksen, jonka mukaan vedenlaatu ja yleiset ympäristöarvot olisivat etusijalla Ähtävänjoen asioissa eikä jokeen sen vuoksi rakennettaisi uusia voimaloita.

Leif Ingo joutui usein toimimaan insinöörinä Pietarsaaren politiikassa ja selittämään, miten asiat olivat ja mikä oli järkevää. Esimerkiksi ns. saunasodassa, joka oli Pietarsaaren politiikassa sitkeästi vuosikymmeniä esillä, hän katsoi, ettei Energialaitoksen rakennus soveltunut saunaksi. Hän selitti lausunnossaan, ”ettei ole energialaitoksen asia pitää ihmiset puhtaina” ja katsoi urheilutalolla olevan paremmat edellytykset kylpylän sijoittamiseen.

Leif Ingo toimi vuosina 1983–1989 Pietarsaarenseudun kansanterveystyön kuntainliitossa ja oli sen ensimmäinen puheenjohtaja. Hänen aikanaan kuntainliitto ja sairaalasektori kehittivät merkittävää yhteistyötä.

Leif Ingolla oli huomattavia luottamustehtäviä Suomen Sähkölaitosyhdistyksessä ja Suomen Kaupunkiliitossa. Hän oli Fincopower Oy:n perustava jäsen ja sen hallituksen puheenjohtaja v. 1992–1994. Lisäksi hän toimi mm. Albäck Oy:n, Perhonjoki Oy:n, Katternö Oy:n, Herrfors Oy:n ja Pohjolan Voiman hallituksissa.

Leif Ingo sai vaimonsa Yrsa Helenan, os. Harju-Jeanty, kanssa kolme lasta, jotka oppivat tuntemaan isänsä käsistään taitavana tekijänä. Leifin ja Yrsan yhteistyö toimi hyvin, olipa kyse ruoanlaitosta isoihin juhliin, Skatan kodin korjaamisesta tai asuntoautomatkoista eri puolille Eurooppaa. Leif Ingo muistetaan vastuuntuntoisena ja vaatimattomana miehenä, jonka sana piti.

webb_leif_ingo

Leif Mårten Ingo
1931-2016
TEKSTI: Svenolof Karlsson