Kuvitus: Terese Bast

Katternö-nimen eri merkitykset

Katternön nimi ja käsite ovat askarruttaneet monia. Mitä Katternö oikein tarkoittaa?

Ensimmäinen vastaus on, että Katternö on pedersöreläisen kylän nimi. Kylä sijaitsee linnuntietä noin yhdeksän kilometrin päässä Pietarsaaren keskustasta ja neljä kilometriä Storfjärdenistä etelään, joka on Luodonjärven – entisen merenlahden – eteläisin osa.

Nimi esiintyy ensimmäistä kertaa kirjallisissa lähteissä 1500-luvun puolivälissä, vaikka se kirjoitettiin silloin vaihtelevasti: Katerni, Katterni, Katterni öö, Katternöö. Paikalliset ovat itse murteellaan puhuneet Katärnöjestä tai Katanöjestä.

Kielitutkijoiden mukaan nimi todennäköisesti viittaa ”Katarinaan” ja ruotsin saarta tarkoittavaan sanaan ”ö”. Alue oli vielä 1400-luvulla saari, jonka pohjoispuolella avautui avomeri. Katt ja Kass ovat katternöläisiä talon nimiä, joista ainakin ensimmäisellä lienee yhteys kylän nimeen.

Länsipuolella sijaitseva läheinen kylä, Östensö, voidaan vastaavalla tavalla todennäköisesti johtaa nimeen Östen. Murteella on puhuttu Ö:ssöijestä tai Öissöijestä. Korkeus­olosuhteet huomioiden paikka on voinut saada nimensä aikaisintaan 1100-luvulla.

 

Katternö on myös entisen energiakonsernin nimi.

Konsernin tarina alkoi huhtikuussa 1955, kun Pietarsaaren sähkölaitoksen johtaja Sune Holm kuvaili Katternön sijaitsevan ”hyvin keskeisellä paikalla”. Pietarsaaren, Herrforsin, Ähtävän, Lappforsin ja Uudenkaarlepyyn paikalliset sähköyhtiöt olivat ryhtyneet keskustelemaan yhteisestä yhtymästä, jonka turvin he voisivat ostaa sähköä mahtavalta Pohjolan Voimalta, jonka pohjoisesta etelään kulkeva voimalinja ohitti juuri Katternön.

Yhtiöt pääsivät yhteisymmärrykseen saman vuoden joulukuussa, ja elokuussa 1959 kaupparekisteriin merkittiin yhtiön nimeksi Katternö Transformatorstation Ab. Katternön uusi sähköasema otettiin viimein käyttöön joulukuussa 1963.

Näin Katternö vakiintui myös yhtiön nimeksi, ja pian nimi lyhennettiin muotoon Oy Katternö Ab. Kun yhtiö osti Herrfors Ab:n v. 1976 ja Albäck Ab:n v. 1987, se otti alkuaskeleet matkalla kohti merkittävää alueellista sähköntuottajaa ja -jake­lijaa.

Samalla tämä kehitys aiheutti uudenlaisen ongelman, sillä Katternön piiriin syntyi vaikeaselkoinen joukko uusia yhtiöitä erilaisilla omistusrakenteilla. Tämä johtui uusin­vestoinneista – tuulivoimaloiden rakentamisesta ydinvoimaloiden omistusosuuksiin – joissa omistajayhtiöt tekivät usein erilaisia valintoja.

Monimutkaisesta yhtiörakenteesta tuli taakka varsinkin silloin, kun yhtymää piti selittää kolmansille osapuolille.

Oy Katternö Ab -konserni lakkasi olemasta 1. tammikuuta 2024, sillä omistajayhtiöt päättivät kuoria yhtiörakenteesta pois yhden kerroksen. Virallisesti asia toteutettiin niin, että Oy Katternö Ab fuusioitiin Oy Herrfors Ab:hen.

”Tämä tarkoittaa, että Katternö-konserni on lakannut olemasta juridisessa merkityksessä ja että Herrfors-konserni on tullut sen tilalle. Yhdistymisellä ei ole vaikutusta konsernin omistajiin tai Herrforsin asiakkaisiin. Konsernirakenne muuttuu yhdistymisen myötä sekä loogisemmaksi että läpinäkyvämmäksi”, selittää Roger Holm, nykyisin siis Herrforsin konsernijohtaja. Katternö-nimi elää edelleen tytäryhtiö Oy Katternö Kraft Ab:ssä, joka on puhtaasti tuotantoresurssiyhtiö.

 

Katternö on myös tämän asiakaslehden nimi. Lehteä julkaisee nykyään Herrfors-konserni. Asiakaslehden nimi säilyy ennallaan, sillä lehti on vakiinnuttanut paikkansa sekä Herrfors-konsernin asiakkaiden parissa että myös energia-alalla.

Lehdestä on meneillään 20:s vuosikerta ja 50:s numero.

”Tähän liittyy huvittava piirre. Lehden tarkoituksena oli nimenomaisesti profiloida Katternön yhtiönimi, joka vielä 20 vuotta sitten oli tuntematon. Monetkaan eivät tienneet, mikä Katternö oli”, kertoo konsernijohdon entinen sihteeri Siv Granqvist. Hän seurasi lehden kehitystä ensimmäisestä numerosta 49:nteen, minkä jälkeen hän jäi viime syksynä eläkkeelle.

”Katternön konserninimi on siis lakannut, mutta Katternö-lehti on vielä jäljellä.”

Miksi lehti on otettu niin hyvin vastaan?

”Tavoitteena oli alusta asti tar­jota mielenkiintoista ja ajankohtaista luettavaa, erityisesti seudun lukijoille. Herrfors-yhtiöt ovat kaikki paikallisessa omistuksessa ja niiden voitot hyödyttävät aluetta. Lehdellä haluttiin tarjota ylimääräinen ja mielekäs, pieni asiakasbonus.”

”Ja tietenkin Herrfors-yhtiöille on tärkeää, että ne voivat omalla alustallaan kertoa energia-alan tapahtumista. Kyse on meille jokaiselle tärkeistä asioista”, Siv Granqvist kertoo.

TEKSTI: Svenolof Karlsson