Herrfors houkuttelee yhä enemmän suurasiakkaita ympäri maata palkitun asiakaspalvelunsa ja markkinoiden kilpailukykyisen kartoituksensa ansiosta. ”Meidän täytyy päihittää spot-markkinoiden liikkuva sähkön hinta ja kyseisen ajanjakson kiinteä hinta”, kertoo Herrforsin sähkönmyyntipäällikkö Adam Rönnqvist.
Karolina Isaksson

Yhä useammat haluavat sähköä Herrforsilta

Sähkön hinnan viime­aikaiset suuret vaihtelut ovat lisän­neet suurasiak­kaiden kiinnostusta dynaa­misia sopimuksia kohtaan. Ja yhä useammat haluavat vihreää sähköä, koska asiakkaat sitä vaativat.

Herrfors on kuluneen vuoden aikana saanut kautta maan monia uusia asiakkaita, erityisesti sähkön suurkuluttajia.

Herrforsin kaltaisten pienten sähkönmyyjien täytyy kansallisilla markkinoilla näyttää kyntensä kiinnittääkseen suurasiakkaiden huomion, mutta joustavuus ja erityisosaaminen ovat osoittautuneet valttikorteiksi.

”On yleinen harhaluulo, että suuret sähköyhtiöt saisivat hintaetua suurten volyymiensa ansiosta. Kaikki sähköyhtiöt, suuret ja pienet, ostavat sähkönsä samoin ehdoin. Ratkaisevaa on ostaa oikeaan aikaan sekä tasapainottaa kysyntä ja tarjonta”, kertoo Herrforsilla toukokuussa 2020 työn aloittanut sähkönmyyntipäällikkö Adam Rönnqvist.

Rönnqvistin asiakaspiiri koostuu pääasiassa suuryrityksistä ja julkisista toimijoista, jotka suosivat dynaamisia sähkösopimuksia. Niissä osa kulutuksesta noudattaa pörssihintaa ja osa on kiinteähintaista.

”Sähkömarkkinoilla on ollut paljon heilahteluja kuluneen vuoden aikana, ja suuryritykset voivat käyttää tätä edukseen liikkuvalla sähkön hinnalla. Samalla useimmat asiakkaat haluavat kuitenkin välttää liian suuria riskejä ja toimintansa rajoittamista vuorokauden eri aikoihin hintavaihteluiden perusteella. Tällöin voi olla järkevää saada osa sähkönkulutuksesta kiinteään hintaan.”

Kilpailukykyinen kartoitus

Adam Rönnqvist käy yhdessä asiakkaan kanssa läpi mm. sähköntarpeen, riskinottohalukkuuden ja yritysprofiilin. Sitten hän laatii asiakkaalle yksilöllisiä ratkaisuja sisältävän ehdotuksen. Salkunhoidon lisäksi asiakas saa säännöllisiä päivityksiä, mm. Herrforsin oman, viikoittaisen sähkömarkkinaraportin. Sen voi muuten kuka tahansa tilata Herrforsin nettisivuilta.

”Vaikka olemmekin valtakunnallisesti pieni yritys, meillä on markkinoiden kilpailukykyinen kartoitus ja palkittu asiakaspalvelu. Meitä pidetään luotettavana yhteistyökumppanina, mikä näkyy uusien asiakkaiden määrässä muilta paikkakunnilta.”

Asiakkaat haluavat luonnollisesti keskittyä ydintoimintaansa ja delegoida muut asiat ulkoisille asiantuntijoille.

”Meidän täytyy päihittää spot-markkinoiden liikkuva sähkön hinta ja kyseisen ajanjakson kiinteä hinta”, Rönnqvist kertoo.

 

Vihreä sähkö myy

Yritykset ja organisaatiot kysyvät yhä enemmän vihreää sähköä. Herrfors tarjoaakin asiakkailleen tuuli-, vesi- ja bioenergialähteillä tuotettua sähköä.

”Tuotamme Herrforsissa itse vihreää sähköä, joka kattaa kaikkien yksityisasiakkaidemme kulutuksen. Lopun myymme yritysasiakkaille ja markkinoille. Jos joku esimerkiksi haluaa ostaa aurinkosähköä, voimme ostaa sitä markkinoilta ja myydä sen eteenpäin asiakkaalle.”

Herrforsin uusiutuvan sähkön osuus kaikesta yritysasiakkaiden sähkönmyynnistä nousi viime vuonna 42 prosentista 62 prosenttiin. Tänä vuonna luvun odotetaan nousevan 70 prosenttiin.

”Vihreä sähkö on helppo tapa pienentää yrityksen hiilijalanjälkeä, ja monet suuryritykset vaativat tätä alihankkijoiltaan. Hintaero on yritykselle kohtuullinen verrattuna siihen hyötyyn, minkä yrityksen imago saa vihreästä sähköstä.”

 

Kaikki riippuu vieläkin säästä

Sähkön hinta oli viime vuonna harvinaisen matalalla, mutta tänä syksynä se on ennätyskorkealla. Talven partaalla sähkölaskut tavallisesti hiipivät suuremmiksi kuukausi kuukaudelta, ja monet sähköasiakkaat miettivätkin, kannattaako heidän pitäytyä kiinteässä hinnassa vai vaihtaa liikkuvaan.

”Kuten aina, hintakehitys riippuu monista tekijöistä, erityisesti säästä. Jos on kuivaa ja kylmää, sähkön hinnat voivat nousta entisestään. Kuivuuden takia pääasiassa Norjan ja Ruotsin vesivoimalat tuottavat vähemmän sähköä. Kylmyys puolestaan tarkoittaa sähkön ja lämmön kysynnän kasvua.”

Hintaan vaikuttavat myös muut tekijät, esimerkiksi Norjan ja Saksan välisen uuden kaapelin hiljattainen käyttöönotto sekä toisen, Norjan ja Ison-Britannian välisen kaapelin meneillään oleva testaus.

Norjalaiset saavat sähköstä paremman korvauksen näiden uusien siirtoyhteyksien ansiosta samalla, kun tarjonta muihin Pohjoismaihin supistuu, mikä usein – vaikkakaan ei aina – nostaa meidän sähkön hintojamme.

Olkiluodon kolmannen reaktorin odotetaan tuottavan sähköä huhtikuussa 2022 ja lisäävän merkittävästi markkinoiden sähköntuotantoa.

”Olkiluoto 3:n käyttöönotto painaa sähkön hintaa alas, jolloin riippuvuutemme tuontisähköstä myös laskee huomattavasti. Nettotuonti oli vuositasolla viime vuonna 18,5 prosenttia koko kulutuksesta, mutta Olkiluoto 3:n täydellä toiminnalla tuontiluku supistuu 14 prosenttiyksiköllä edellisvuoden vuosikulutuksella laskettuna.”

 


Kuva: Energiateollisuus

 

Kun sähkönmyyjä myy vihreää sähköä, tarkoittaa tämä sitä, että vastaava määrä sähköä on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä jossain päin Eurooppaa 12 viime kuukauden aikana. Tämä varmistetaan tuotetulle sähkölle myönnettävillä alkuperätakuilla, joita myydään ja ostetaan markkinoilla. Omasta pistokkeesta tuleva sähkö kulkee fysiikan lakien mukaan lyhyimmän tien tuotantopaikalta, minkä takia se ei ole asiakkaan valittavissa.

 

Tämän hetkisestä sähkön hinnasta voit lukea tämän linkin kautta.

TEKSTI: Johan Svenlin