Herrfors får allt fler storkunder runtom i landet, bland annat tack vare sin prisbelönta kundbetjäning och konkurrenskraftiga kartläggning av marknaden. ”För oss gäller det att prestera bättre än spotmarknadens rörliga elpris och att slå det fasta pris som råder under den aktuella perioden”, säger Adam Rönnqvist, elförsäljningschef på Herrfors.
Karolina Isaksson

Allt fler vill ha el från Herrfors

De stora sväng­ningarna i elpriset under senare tid har ökat intresset för dyna­miska avtal bland stor­kunder. Och allt fler vill ha grön el för att kunderna kräver det.

Herrfors har under senare tid fått rekordmånga nya kunder runtom i landet, även inom kategorin storförbrukare av el.

Som en liten aktör på den nationella marknaden måste elsäljare som Herrfors visa framfötterna för att få storkundernas uppmärksamhet, men flexibilitet och specialkunskap har visat sig vara trumfkort.

”Det finns en vanlig missuppfattning om att stora elbolag skulle få prisfördelar på grund av sina stora volymer. Så är det inte. Alla elbolag, stora och små, köper in el under samma villkor, den avgörande konsten är att köpa vid rätt tidpunkt och balansera utbud och efterfrågan”, säger Adam Rönnqvist, elförsäljningschef på Herrfors sedan maj 2020.

Hans egen kundkrets består i hög grad av storbolag och offentliga aktörer som vill ha dynamiska elavtal, där en del av förbrukningen följer börspriset och en del är fast pris.

”Det senaste året har vi sett mycket svängningar på elmarknaden, och det kan till exempel storföretag använda till sin fördel med ett rörligt elpris. Samtidigt vill de flesta kunder undvika alltför stora risker och inte heller begränsa sin verksamhet utifrån prisvariationerna under dygnets olika timmar. Då kan det vara klokt att ha en del av elförbrukningen till fast pris.”

 

Konkurrenskraftig kartläggning

Tillsammans med kunden går Adam Rönnqvist igenom bland annat elbehov, riskvillighet och företagsprofil. Sedan gör han upp ett förslag med individuella lösningar för kunden. Förutom portföljförvaltningen får kunden regelbundna uppdateringar, bland annat Herrfors egen elmarknadsrapport varje vecka. Den kan för övrigt vem som helst beställa via Herrfors webbplats.

”Även om vi är ett litet bolag nationellt sett, har vi en konkurrenskraftig kartläggning av marknaden och en prisbelönt kundbetjäning. Vi uppfattas som en pålitlig samarbetspartner, vilket också bekräftas när vi får allt fler kunder på andra orter.”

Kunderna vill vanligtvis koncentrera sig på kärnverksamheten och delegera övrigt till externa experter.

”För oss gäller det att prestera bättre än spotmarknadens rörliga elpris och att slå det fasta pris som råder under den aktuella perioden”, säger Adam Rönnqvist.

 

Grön el säljer

Det blir allt vanligare att företag och organisationer efterfrågar grön el. I det avseendet kan Herrfors stå till tjänst med el producerad med vindkraft, vattenkraft och biobränslen.

”Inom Herrfors producerar vi själva grön el som täcker förbrukningen hos alla våra privatkunder, resten säljer vi till företagskunder och till marknaden. Om någon till exempel vill köpa solel kan vi också köpa in sådan från marknaden och sälja den vidare åt kunden.”

I fjol ökade andelen förnybar el av den totala mängd el, som Herrfors sålde till företagskunderna, från 42 procent till 62 procent. I år ser ökningen ut att fortsätta upp emot 70 procent.

”Grön el är ett lätt sätt att sänka bolagets klimatavtryck, och många storbolag kräver detta av sina underleverantörer. Prisskillnaden för ett företag är måttlig, jämfört med den nytta som grön el innebär för imagen.”

 

Allt beror ännu på vädret

Under fjolåret nådde elpriset sällsynt låga nivåer, men i höst är det rekordhögt. Många elkunder undrar nu inför vintern, när elräkningen normalt brukar krypa uppåt månad för månad, om det lönar sig att hålla fast vid fast pris eller byta till rörligt.

”Som vanligt beror prisutvecklingen på många olika faktorer, inte minst vädret. Om det blir torrt och kallt framöver kan elpriserna stiga ytterligare. Torrt innebär att vattenkraften, främst i Norge och Sverige, producerar mindre el. Kallt betyder att efterfrågan på el och värme blir större.”

Sedan finns det andra faktorer som inverkar, till exempel att en ny kabel mellan Norge och Tyskland nyligen tagits i bruk, medan en annan mellan Norge och Skottland är i färd med att testas.

Med de här nya transportlederna får norrmännen bättre betalt för elen, samtidigt som utbudet minskar gentemot övriga Norden och ofta, om än inte i varje läge, driver upp priserna hos oss.

I april 2022 väntas den tredje reaktorn vid Olkiluoto börja producera el, vilket innebär ett stort tillskott på marknaden.

”När Olkiluoto 3 är i drift kommer det att pressa elpriset nedåt, och då blir vi också betydligt mindre beroende av importel. På årsnivå nettoimporterade vi i fjol 18,5 procent av förbrukningen, med Olkiluoto 3 i full drift kommer importsiffran att minska med 14 procentenheter, räknat på samma årsförbrukning som i fjol.”

 


Bild: Finsk Energiindustri

 

När elförsäljaren säljer grön el står detta för att samma mängd el producerats med förnybara energikällor någonstans i Europa under de senaste tolv månaderna. Detta hanteras genom ett system där ursprungsgarantier utfärdas för den producerade elen. Dessa garantier säljs och köps på marknaden. Den el som kommer ut det egna eluttaget tar enligt fysikens lagar den närmaste vägen från produktionsplatsen, och kan alltså inte väljas av någon kund.

 

En artikel om elpriset just nu kan läsas via denna länk.

TEXT: Johan Svenlin