Yhä vähemmän vahinkoa

Luonnonkatastrofit aiheuttavat yhä vähemmän vahinkoa BKT-osuutena laskettuna. Globaali suuntaus on 27 vuodessa laskenut 0,29 %:sta 0,18 %:iin. Näin todetaan yhteenvedossa, joka perustuu vakuutusyhtiö Munich Ren, YK:n ja alan johtavan tutkijan, Roger Pielke Jr:n tilastoihin. 43 % vähemmän ihmisiä joutui v. 2015 kokemaan luonnonkatastrofin kuin edellisen vuosikymmenen vuosikeskiarvo. USA:ssa ylivoimaisesti suurimmat vahingot ovat viime vuosina aiheutuneet kylmistä talvista.