Allt färre skador

Naturkatastrofer förorsakar allt mindre skador räknat som andel av BNP. På 27 år har trenden globalt gått ner från 0,29 till 0,18 procent. Detta enligt en sammanställning baserad på statistik från försäkringsbolaget Munich Re, FN och den världsledande forskaren i ämnet Roger Pielke Jr. Under 2015 drabbades 43 procent färre människor av naturkatastrofer än årsgenomsnittet för det föregående årtiondet. För USA:s del har de i särklass största skadorna de senaste åren förorsakats av de hårda vintrarna.

Skador av väderrelaterade katastrofer som andel av BNP 1990-2016, globalt.

Procent av BNP globalt