Allt mer energi används

Under 2018 ökade energianvändningen i världen med 2,9 %, den största årliga ökningen sedan 2010. Oljeanvändningen ökade med 1,5 %, kol med 1,4 %, naturgas med 5,3 %; dessa fossila energikällor stod sammantaget för nästan tre fjärdedelar av ökningen. Vattenkraften ökade med 3,1 %, kärnkraften med 2,4 %. De förnybara energikällorna (här syftas främst på biomassa, vind och sol) ökade med 14,5 %, men står totalt i världen ännu för bara c. 3,5 % av den totala energianvändningen. Sett enbart till elproduktionen ökade den förnybara andelen globalt under 2018 från 8,4 till 9,3 %.

energianvändningen i världen