Trendbrott öppnar för billigare el

Med kärnreaktorn Olkiluoto 3 i drift och den större självförsörjningsgraden blev också elen billigare i Finland, relativt sett, i förhållande till elpriserna i de övriga nordiska länderna. Normalt är elpriset i det norska elområdet Tromsö det lägsta i Norden, som följd av stor instängd vattenkraftproduktion; den kan exporteras bara till en liten grad. Trots detta hade Finland under en vecka (8–14 maj) unikt nog det lägsta medelpriset på el i Norden.

I mitten av augusti sköt det finländska elpriset i höjden i samband med att elproduktionen vid reaktorerna Olkiluoto 2 och Lovisa 2 låg nere.