Energiaa kuluu yhä enemmän

Maailman energiankulutus kasvoi v. 2018 kaikkiaan 2,9 %, mikä on suurin vuosittainen kasvuluku vuoden 2010 jälkeen. Öljynkulutus lisääntyi 1,5 %, hiilen 1,4 %, maakaasun 5,3 %; näiden fossiilisten energianlähteiden osuus kasvusta oli liki kolme neljäsosaa. Vesivoiman käyttö lisääntyi 3,1 %, ydinvoiman 2,4 %. Uusiutuvien energianlähteiden (tässä lähinnä biomassan, tuulen ja auringon) käyttö kasvoi 14,5 %, mutta niiden osuus maailman koko energiankulutuksesta on edelleen vain n. 3,5 %. Jos tarkastellaan pelkästään sähköntuotantoa, uusiutuvien osuus kasvoi globaalisti 8,4 %:sta 9,3 %:iin v. 2018.