Stefan Storholm, vd Katternö

Att ta samhällsansvar

LEDARE

Utvecklingen går mot allt större enheter, stordriftsekonomin verkar vara helig. Så även politiskt, landshövdingarna – en gång garanter för den lokala utvecklingen – har avskaffats och allt mer makt flyttas till Helsingfors och även vidare till Bryssel. Ska Österbotten utvecklas, är vi hänvisade till att själva ta ansvar och våga ta nödvändiga beslut. I detta blir näringslivets roll allt viktigare.

 

Vad gör vi inom Katternökoncernen?

Vi har valt att satsa i vårt verksamhetsområde. Alholmens Kraft är ett exempel på det, även om vi får kämpa med lönsamheten i konkurrens med subventionerad elproduktion. Vår stora vindkraftssatsning är ett annat exempel, vi uppfyller genom den med råge vår andel av politikernas miljölöften. I fjol kom vi upp i nivån 78 procent förnybar el. Vi har tagit vårt ansvar, den trista sidan av saken är att skattebetalarna står för mycket av fiolerna.

Vi har också varit aktiva i Fennovoimaprojektet. Här handlar det om att elproducenterna måste ta ansvar för trygg tillgång till el och stabilt elpris också i framtiden. I dag har vi ett ohållbart läge där vi storimporterar el och dessutom i allt högre grad är hänvisade till elproduktion som är väderberoende. För industrin, och särskilt exportindustrin, är det en stark varningssignal vad gäller investeringar i hemlandet. Till detta kommer att både byggskedet och driften av Fennovoima i sig innebär en kraftfull stimulans för Norra Österbotten.

Ett alternativ till ny basproduktion, sådan som alltså producerar el året om enligt behov, är biobränsle. I vårt land skulle det alternativet kunna skapa många nya jobb och därmed skatteintäkter. Men tyvärr har statsmakten valt andra vägar, som vindkraftssubventionerna. Ett hänsynstagande gentemot skogsindustrin, som till varje pris vill hålla nere råvarukostnaden?

Katternö har nu också valt att gå in som ägare i Nextjet, för att säkra flygtrafiken till Stockholm. Denna är viktig för vår egen verksamhet, med tanke på våra satsningar i Härjedalen, men ännu viktigare är Nextjet för vår exportindustri. En närliggande ödesfråga är hur en kundvänlig flygtrafik kan säkerställas till Helsingfors.

Katternö kan ändå bara bidra med sin del. Alla måste vara med, om Österbotten ska utvecklas. Att de stora handelskedjorna fokuserar sina inköpsfunktioner till Helsingfors är oroväckande. De lokala mindre producenterna får med det en nackdel gentemot jättarna. En lokal strategi blir att vända de ansiktslösa storaktörerna ryggen. Reko-idén – att prioritera lokalproducerade produkter – är mot den bakgrunden helt rätt väg att gå.

Med lokala lösningar minskar generellt också koldioxidavtrycket. Det jag dock inte förstår är att en del av de ivrigaste Reko-förespråkarna inte accepterar lokalproducerad vatten- eller vindkraft. Skulle el importerad från storbolag på avlägsna destinationer alltså vara bättre?

Österbotten kan utvecklas till ett ännu bättre samhälle. Det kräver att vi hjälps åt.

TEXT: Stefan Storholm