Bi vet vem du är

Graviditet – en sexuellt överförd sjukdom?

 

Kunskapsbegär har präglat Bi. Allt hör ihop, men på vilket sätt? Samhället är en funktion av underliggande värderingar och beteenden. Nya impulser och krafter trycker på för att förändra, samtidigt gör gamla strukturer ett segt motståndsarbete.

Bi bytte spår i doktorsarbetet från tvåspråkighet till tuberkulos. I den demografiska databasen kunde hon följa hur döds- och begravningslängderna ständigt gav lungsot som dödsorsak.

”Sjukdomen bars fram av kulturella beteenden. Tuberkulosbakterierna spreds förfärande effektivt genom att alla använde samma kärl, och genom att maten tuggades i förväg innan den gavs åt småbarnen.”

Efter disputationen öppnade Bi Puranen nya dörrar. Hon blev chefredaktör för storprojektet Nationalencyklopedin, ett uppdrag på kulturelitens slagfält som dock tärde och som hon snart lämnade. Hon blev rikskänd som programvärd för tv:s frågeprogram Kvitt eller dubbelt. Hon forskade vidare på sitt grundtema, vilket bland annat resulterade i boken Att vara kvinna är ingen sjukdom.

”Statistiken visade att kvinnor levde längre än män trots att de oftare var sjukskrivna. Till exempel var över åttio procent av alla kvinnor sjukskrivna under sista fasen av graviditeten. Var alltså graviditet vår vanligaste sexuellt överförda ’sjukdom’?”

Med en ultrakort sammanfattning: Vad sjukdom är definieras i hög grad genom kulturella överenskommelser och beteenden.

 

1993 drogs Bi in i det ultimata forskningsprojektet om värderingar, World Values Survey, som syftar till att utforska sociokulturella, moraliska, religiösa och politiska värderingar inom olika kulturer världen över.

Projektet grundades 1981 av Ronald Inglehart, statsvetare verksam vid universitetet i Ann Arbor, Michigan, USA. I Sverige engagerade sig professorn i religionssociologi Thorleif Pettersson djupt i projektet, och i Stockholm åtog sig Institutet för framtidsstudier, statlig forskningsstiftelse, att styra upp det strukturellt.

1996 utsågs Bi Puranen till generalsekreterare för World Values Survey, och den positionen har hon fortfarande, trots att hon 1998–2004 även hann sköta en professur i framtidsstudier och kommunikationsstrategier vid managementinstitutet Theseus i Sophia Antipolis, Frankrike.

World Values Survey genomförs löpande med några års mellanrum i så kallade ”vågor”, antalet medverkande länder närmar sig hundra. Den mycket omfattande undersökningen görs i form av intervjuer utgående från ett formulär med omkring 250 frågor. Resultaten är fritt tillgängliga över Internet.

 

I dagens värld med ständiga kulturmöten behövs förståelse om värderingsskillnader och ‑likheter mer än någonsin. Området är komplext och även laddat. Till exempel i fråga om tillit till andra människor och synen på jämställdhet är skillnaderna himmelsvida.

Bi återkommer till hur vi även i sökandet efter kunskap är kulturellt påverkade och inte gärna vill gå utanför vår bekvämlighetszon.

Hon berättar historien om mannen som är strängt upptagen med att leta efter något utanför sin egen husdörr. Han går fram och tillbaka under gatlyktans sken. Förbipasserande får veta att han letar efter sin husnyckel och hjälper honom att leta. Till slut frågar de: ”Är du säkert på att du har tappat din nyckel här och inte någon annanstans?” Varvid mannen svarar: ”Nej, men det är ljust precis här.”

Man kan också beskriva kunskapen som ett klot, säger Bi Puranen:

”Ju mer klotet växer i storlek genom ökad kunskap, desto större blir kontaktytan till det vi inte vet.”