Det finns inga miljöbilar

När tillverkning och skrotning räknas in blir talet om miljöbil bara en tom förhoppning. Inte ens Tesla kan kalla sig miljöbil. I verkligheten släpper Tesla ut minst lika mycket miljöskadliga substanser som Volkswagen, när man räknar in vad som sker vid tillverkning och skrotning, enligt Anders Welin i tidningen Ny teknik.

Han nämner att den traditionella förbränningsmotorn har fått konkurrens av batteridrivna elmotorer och att bilarna har fått stora delar av karosserna ersatta med material som aluminium, höghållfasthetsstål, kolfiber och plast.

”I dag redovisas enbart utsläppen ur avgasröret till typgodkännande myndigheter. Men då de nya materialen har olika tillverkningsprocesser och följaktligen olika påverkan på miljön, inte minst utsläpp av koldioxid, blir det omöjligt att göra rättvisande jämförelser”, säger Anders Welin.

Även tillverkningen av batterierna för med sig betydande utsläpp.

I den jämförelse som Anders Wedin gjort har en Tesla, som totalt körs 150000 kilometer, 118 g/km koldioxidutsläpp under sin livstid. Om laddning inte sker med förnybar el, tillkommer ytterligare betydande utsläpp.
Anders Welin är tidigare auktoriserad revisor som bland annat arbetat med granskning av hållbarhetsredovisningar.