Sverige toppar i förnybart

Sverige är i särklass i topp i EU i fråga om andelen förnybara drivmedel inom transportsektorn, 30 procent. Finland är fjärde i ordningen med 8 procent. Framför allt handlar frågeställningen om att hitta förnybara alternativ till bensin, diesel, olja och flygfotogen. Den svenska siffran förklaras med en stor och snabbt ökande andel biodiesel av olika typ. Andelen etanol är numera liten och minskande, siffran för biogasen är ungefär 1,5 procent. Ännu 2010 utgjorde de förnybara drivmedlen i Sveriges bara 9 procent.