Utsläppen fortsätter öka

Koldioxidutsläppen i världen ökade under 2018 med knappt 2 procent till 37,89 miljarder ton. Indien stod för den största ökningen både i procent och antal ton. Totalt stod Kina för 29,7 % av 2018 års utsläpp, USA för 13,9 procent, EU-länderna för 9,1 %, Indien för 6,9 % och Ryssland för 4,6 %. Det internationella flyget och transporterna svarade för 3,33 % – underlaget separerar inte flyg och sjöfart, men totalt ger sjöfarten mer utsläpp än flyget. Sedan 1970 har koldioxidutsläppen globalt ökat med 140 %, men för EU-ländernas del minskat med 17 %. Det bör påpekas att övriga växthusgaser ökar de totala växthusgasutsläppen med ungefär en tredjedel.

 


Källa: Ekonomifakta/EDGAR