Finland har renaste luften

Halten mikropartiklar i Finland är i genomsnitt 6 mikrogram per kubikmeter, den lägsta halten i ett enskilt land, enligt statistik publicerad av WHO. Statistiken baseras på information samlad på 2500 orter i nästan hundra olika länder 2008–2016. För Finland bygger statistiken på mätresultat från Lojo, Esbo, Uleåborg, Vanda, Harjavalta, Lahtis, Brahestad, Tammerfors, Vasa, Villmanstrand och Helsingfors samt Meteorologiska institutets mätstationer på Utö och i Vederlax. De länder som har de högsta partikelhalterna finns i Mellanöstern, Fjärran Östern och Afrika.