Elpriset under sex år

Under ganska många år var en tumregel att det totala elpriset för slutkunden bestod av tre ungefär lika stora delar: själva elen, distributionen av den, skatterna. Hösten 2021 började elpriset dra i väg uppåt, för att hösten 2022 skjuta i väg till nivåer som tidigare aldrig setts. Elpriset har därefter gått ner, men inte till nivån före 2021. Illustrationen visar utvecklingen av de tre komponenterna på elkundens sluträkning från januari 2018 till hösten 2023, som medeltal för hushållskunder med en årlig elförbrukning mellan 5 000 och 15 000 kWh.