Klotillustrationerna har gjorts av professorn i fysisk geografi Ole Humlum på basis av dataleverantören GISS. Kloten visar månadens medelavvikelse från medeltalet 2013–2022. Meteorologiska institutet i Finland använder referensvärdet för 1991–2020.

Kall höst

September månad i fjol var sett till medeltemperaturen den varmaste som uppmätts sedan mätningarna i Finland inleddes i början av 1900-talet. Sedan följde emellertid fyra månader i rad med lägre temperatur än genomsnittligt, enligt Meteorologiska institutet.

Räknat över hela år 2023 låg medeltemperaturen 0,3 grader över långtidsmedelvärdet för perioden 1991–2020.

Fjolårets högsta temperatur 33,6 grader uppmättes i Pyynpää i Raumo den 7 augusti, den lägsta temperaturen –37,5 grader den 24 mars vid Kittilä flygplats.

Den första snön föll tidigare än vanligt, till exempel uppmättes snödjupet i Kenttärova i Kittilä redan den 20 september till 23 centimeter.

Kölden anlände en bit in i oktober och gav i Österbotten en medeltemperaturavvikelse på –3 grader, vilket är sällsynt. I Norra Österbottens kustregion var nederbörden rekordstor, till exempel 124,9 millimeter i Ruukki i Siikajoki, den största oktobernederbörden under stationens 123-åriga regnmätningshistoria.

November blev riktigt kall och resulterade i att de tre höstmånaderna sammantaget var kallare än normalt i största delen av landet. I slutet av november fanns det mestadels 15–25 centimeter snö i landets södra och mellersta delar och 25–50 centimeter snö i landets norra del.

December fortsatte i samma stil, medeltemperaturen låg i huvudsak 2–4 grader lägre än genomsnittet. Nästan hela landet var snötäckt under hela månaden. Kenttärova toppade snöligan med ett 76 centimeters snötäcke.

Den första januariveckan 2024 blev sedan exceptionell med temperaturer i Österbotten som under 5–6 dagar ställvis låg betydligt under 30 minusgrader. Allra lägsta noteringen, –44,3 grader vid Enontekiö flygplats den 5 januari, var den lägst uppmätta i Finland på tjugofem år.

För hela landets del var januarimedeltemperaturen 3–6 grader kallare än genomsnittligt, kallast sedan 2016. Detta trots att den sista januariveckan i största delen av landet kom att präglas av mycket milt väder.

I Österbotten var januari 2024 i Seinäjoki (Pelmaa) 5,3 grader och i Siikajoki (Ruukki) 5,5 grader kallare än långtidsmedelvärdet.