Finland beroende av svensk kärnkraft

”Starkt ökad risk”

Mikael Odenberg är generaldirektör för Svenska Kraftnät och därmed kollega till Fingrids Jukka Ruusunen. Han uppfattar utvecklingen som bekymmersam.

”Sverige klarar sig i dag inte utan kärnkraften. Den kan säkert ersättas på lång sikt, men inte bara med kraftkällor som är väderberoende. Vi har inga garantier för att det blåser när kylan slår till och elbehovet är som störst”, förklarar han.

”I dag har vi ett stort energiöverskott och kommer att klara en stängning av de fyra reaktorer som byggdes på 1970-talet. Men effektbalansen kommer att bli mer ansträngd och säkerhetsmarginalerna mindre. Fasas ytterligare reaktorer ut, kan situationen bli prekär. Då kommer det att behövas ett tillskott av annan planerbar, alltså icke väderberoende elproduktion.”

Ingen förutspådde den här utvecklingen av energisektorn. Under stolta paroller aviserade Europas politiker för tjugo år sedan att energibranschen skulle avregleras. Marknaden skulle styra. Men politikerna återkom. I dag inhägnas marknaden av detaljerade regelverk som ständigt förändras. Knappt några investeringar görs i ny elproduktion utan garanterade subventioner.

Jukka Ruusunen ser en snabb reaktoravveckling i Sverige som ett problematiskt scenario i finländskt perspektiv. Om det leder till att Sverige måste kämpa med egen effektbrist, var ska Finland då köpa sin el?

 

sid39_bild

Mikael Odenberg, generaldirektör för den svenska stamnätsoperatören Svenska Kraftnät.
Bild: Karl Vilhjálmsson

 

Väntan på Olkiluoto 3

En livlina är Olkiluoto 3, alltså den reaktor i Olkiluoto som Industrins Kraft enligt ursprungsplanen skulle ta i bruk 2009.

Dagens bud är att reaktorn tas i kommersiellt bruk i slutet av 2018. Den tillför då 1 600 megawatt effekt i det finländska elsystemet.

”Men till dess är det ännu tre långa år. Och också med Olkiluoto 3 i drift kommer Finland under perioder av hög elförbrukning att ha ett effektunderskott”, säger Jukka Ruusunen.

Starten för Fennovoimas reaktor på 1200 megawatt i Pyhäjoki är planerad till 2024. Före det kanske hjälpen kommer från Ryssland. Fyra nya kärnkraftsreaktorer är under färdigställande nära St Petersburg. Beskedet hittills är att de tas i bruk 2016–2019.

TEXT: Svenolof Karlsson BILDER: Karl Vilhjálmsson