Glen Ahlskog visar upp bolagets nya uppföljningstjänst för solenergi-produktion.

Full koll på solcellerna

Kronoby Elverk
Nu kan de av Kronoby Elverks kunder som har installerat solenergisystem följa med hur mycket överskottsel de matar in i elnätet.

“Tidigare har kunder kunnat avläsa på invertern hur mycket systemet producerar, men nu kan de logga in på Kronoby Elverks webbplats och se hur mycket överskottsel de faktiskt matat in i elnätet. Det är en tjänst som våra kunder frågat efter och nu kan vi erbjuda den”, berättar Glen Ahlskog, vd på Kronoby Elverk.

Kronoby Elverk hör till de elbolag som köper in överskottet av mikroproducenters elproduktion.

“Den största vinsten för kunder som själva producerar egen el är att de sparar kostnader för inköpt elenergi, överföringsavgift och elskatt. Det lönar sig alltså att planera sin egen elkonsumtion så att den egna produktionen kan utnyttjas maximalt för eget bruk”, konstaterar Glen Ahlskog.

Han påminner om att temperaturen inte är avgörande. Solenergiproduktion i april ger ungefär lika mycket el som i augusti.

TEXT: Karolina Isaksson