Samuel Klemets framför familjens garage.
Karolina Isaksson

Gårdsproducerad el håller i gång hemmet

I augusti blev Samuel Klemets och hans familj mikroproducenter av el. På taket till bilgaraget finns nu 14 paneler som förser familjen med en stor del av den el de förbrukar.

Samuel är projektingenjör på Katternö och vid sidan om arbetet sysslar han med kryptovalutabrytning, vilket bidrar till att familjen har högre elförbrukning än en genomsnittlig småbarnsfamilj.

”Det är en verksamhet som förbrukar mycket el, så självklart är det bättre att använda el som närproduceras av förnybar energi. Det blir också bättre lönsamhet i brytningen”, säger han.

Familjen Klemets paket från Nordic Sunrise har 14 premium­paneler och en effekt på 5 kWp. Monteringen utfördes av samarbetspartnern Ena Golv&Tak. Totalkostnaden för motsvarande paket inklusive installation är cirka 8 000 euro, varav cirka 1 500 euro kan fås tillbaka genom hushållsavdrag.

Nordic Sunrise är en del av Katternögruppen.

Några saker att beakta när du jämför solpanelofferter:

• Ingår montering och finns det referenser?

• Vilken är effekten i solpaneler och inverter?

• Är det ett fast pris eller tillkommer avgifter?

• Är priset före eller efter beräknat hushållsavdrag?

• Kan du själv välja hur du betalar eller är det kopplat till en viss finansiering?

• Kan du välja till vilket bolag du säljer överskottselen?

• Kan du fjärrövervaka systemet?