Högsta elförbrukningen någonsin

Att årets första vecka var kall bekräftas av den topeffekt som den 4 januari klockan 11.30 noterades för elanvändningen inom Herrfors regionnät, nämligen 283,46 megawatt.

”Det är all time high”, konstaterar Herrfors Näts vd Kristian Finell.

Siffran täcker förutom Herrfors regionät även de underliggande elbolagens distributionsnät – det område som visas på kartan på s. 41.

Av elproduktionen vid denna topplast svarade regionen vindkraft för 5,18 megawatt, alltså mindre än två procent av behovet.

”Det här går att jämföra med den maximala vindkraftsproduktion den 28 maj i fjol, 126 megawatt, då det faktiska effektbehovet i elförbrukningen var 67 megawatt”, säger Kristian Finell.

Vilket innebar att vindkraften vid det tillfället producerade närmare 200 procent av behovet.

”Mönstret är tydligt. Vindkraften behöver både baskraft och reglerkraft för att kunna integreras till ett stabilt fungerande elsystem”, säger Kristian Finell.