Elhandeln på den nordiska marknaden pågår dygnet runt för den ständiga korrigering som behövs för att mängden el ska matcha efterfrågan. Århus i Danmark har blivit huvudorten för elhandelsbolagen. Vy över staden från Århus konstmuseum.
Roel Dierckens

Sanslösa vinster för danska energihandlare

De danska energihandlarna gjorde enorma vinster på handeln med el och gas under 2022. Men handeln bidrog enligt Anders Plejdrup Houmøller till att sänka priset för elkonsumenterna.

Den sammanlagda vinsten för de danska elhandlarna var 2022 otroliga 7,5 miljarder euro (ungefärlig omräkning från danska kronor). Till exempel tjänade handelsbolagen Danske Commodities 1,9 miljarder, Energi Danmark 1,5 miljarder och In Commodities 1,4 miljarder euro.

Hos In Commodities var den samlade vinsten under året 11,6 miljoner euro per heltidsanställd. Medelvinsten för samtliga danska energihandelsbolag var 2,9 miljoner euro per anställd.

Hur är detta möjligt?

Anders Plejdrup Houmøller, veteran på den danska elmarknaden och efterfrågad utbildare i elmarknadsfrågor, ser förklaringen i en unik dansk kompetens och de senaste årens extrema volatilitet i energipriserna – det senare en förutsättning för att kunna göra vinster av den nämnda storleksordningen.

”Pionjären var Henrik Lind, som i sitt företag Danske Commodities började handla el över nationsgränserna 2004. Henrik var väldigt duktig och tjänade väldigt mycket pengar. Hans företag blev en skola för många unga traders som sedan varit med och utvecklat andra energihandelsföretag.”

Som ett resultat har Jyllandsstäderna Århus och Ålborg blivit en hub för den europeiska energihandeln. De elva största danska energihandelsbolagen med tillsammans omkring 1 300 medarbetare har alla sina huvudkontor i någondera staden.

”Många människor i den här huben är specialister inte bara på trading utan också på den mjukvara som behövs, till exempel för algoritmisk trading. Förmodligen finns det bästa kompetensen i saken i Europa just här”, säger Anders Plejdrup Houmøller.

 

Att året 2022 blev så extremt lönsamt hör ihop med den perfekta storm som gavs av det ryska leveransstoppet av rörbunden naturgas, den i övrigt ansträngda gasmarknaden och knappheten i elproduktionen.

Det energihandlarna normalt tjänar mest på är ändå de växlingar i elpriset som framför allt hör ihop med vindkrafts- och solkraftsproduktionen.

”I fråga om vindmöllor och solceller kan du inte förutse hur mycket de kommer att producera, du behöver hela tiden följa produktionskurvorna. Nya väderprognoser kommer var tredje timme. Det finns numera programvaror som handlar automatiskt baserat på prognosförändringar.”

”På något sätt ska skillnaden mellan prognostiserad och faktisk vindkraftsproduktion korrigeras. Om ingen annan gör det, står till exempel Fingrid med problemet. Min mening är att tradingbolagen hjälper genom att korrigera handelssystemet på plats. När problemet når fram till driftsteamet är det inte lika illa ställt som det annars skulle vara. Totalt sett bidrar traders till sänkta elpriser”, säger Anders Plejdrup Houmøller.

 
Och blir på köpet ofta väldigt rika…

”De blir rika därför att elpriserna och gaspriserna är felaktiga. Där det finns fel prissignaler, där kan du tjäna pengar på att korrigera dem.”

 

Finns det ingen annan metod att dämpa volatiliteten?

”Det finns ingen bra metod för det. I takt med att du får väldigt mycket vind och väldigt mycket sol i systemet växer volatiliteten. De enda motåtgärderna är mer pumpkraft och fler batterier. Men i dagsläget räcker de inte långt.”

 

De stora pengarna inom energihandeln har väckt debatt i Danmark, bland annat gällande bonusutfallet för tre medarbetare inom Energi Danmark, 23-28 miljoner euro per person.

Företagets styrelse vägrade att godkänna utbetalningen av bonusarna, som avtalats av vd:n. De tre medarbetarna suspenderades, varefter även vd:n slutade.

Anders Plejdrup Houmøller har sin hållning klar:

”Det är helt galet med de här enorma bonusarna. De professionella gamla bolagen erbjuder inte bonus utan takbelopp. En trader med sådana bonusvillkor kan frestas att ta väldigt stor risk med företagets pengar. Går det dåligt, är det företagets pengar som förloras. En trader som kan få obegränsad bonus är en mycket farlig person för företaget.”


Anders Plejdrup Houmøller, med bland annat fyra olika akademiska examina i bagaget, var 1998-2010 chef för Nord Pools danska avdelning. Genom åren har han verkat som utbildare och konsult i 46 länder.
TEXT: Svenolof Karlsson