Här fostras framtidens hjältar

Sextonåringarna Oscar Keränen och Axel Finnilä säger att brandmannaklubben är den bästa hobbyn.

”Det är bra träning, många av övningarna är fysiskt tuffa. Men samtidigt lär vi oss också en massa annat.”

Verksamheten följer riktlinjerna för den nationella ungdomsverksamheten. Räddningsbranschens Centralorganisation har tagit fram utbildningsmaterial för juniorer i olika åldrar och med olika erfarenhetsgrad. Det ordnas också gemensamma läger och tävlingar.

”Ibland deltar vi i de nationella evenemangen och ibland ordnar vi egna. Nu i sommar hade vi till exempel ett eget miniläger i form av en natt på brandstationen. Juniorerna var här i ett dygn och sov över i stationen”, säger Jan-Ole Haglund.

 

Ungdomsavdelningen i Larsmo Brandmannaklubb.
Bild: Eva-Stina Kjellman

 

Brandkåren är en manlig bransch. Under årens lopp har en handfull tjejer varit med, men just nu är Emma den enda. Hon hoppas att fler ska hitta hit.

”Jag tror att det behövs både män och kvinnor i det här yrket. Vi har olika styrkor och olika sätt att bemöta folk.”

Under tiden har juniorerna blivit klara med släckningsbilen – allt är redo för nästa alarm – och de får ta en paus. I kafferummet på andra våningen plockar någon fram en högtalare och snart dunkar det av Käärijäs Eurovisionslåt ”Cha cha cha”.

Gemenskapen är viktig. Att vara frivillig brandkårist är mycket mer än en hobby, Jan-Ole Haglund beskriver det som en livsstil.

”Vi vet inte hur många av de här ungdomarna som fortsätter i vuxen ålder, men förutom den tekniska kunskapen försöker vi också ge dem förutsättningar för att bli ansvarsfulla medborgare. Det här är kunskaper de ska kunna ha nytta av hela livet.”

 


Jan-Ole Haglunds swot-analys över ungdomsverksamheten inom brandmannaklubben

 

Larsmo brandmannaklubb

Vad: En av två avtalsbrandkårer i Larsmo. Den andra är Bosund Frivilliga Brandkår.

 

Vem: Alarmavdelning med 22 avtalsbrandmän, plus en ungdomsavdelning. Föreningens ordförande är Tuomas Keränen.

 

Organisation: Räddningsverksamheten är från och med årsskiftet en del av Österbottens välfärdsområde, medan ungdomsavdelningen drivs av föreningen.

 

Aktuella med: Har nyligen flyttat in i nyrenoverade utrymmen på industriområdet i Holm. Fastigheten hyrs av det kommunala fastighetsbolaget Rönnliden Invest.

 

Larsmo Brandmannaklubb har nya utrymmen i Holm.
Bild: Eva-Stina Kjellman

 

Avtalsbrandkårer

  • En frivillig brandkår som har ett avtal med det regionala räddningsväsendet om att utföra olika typer av räddningsuppdrag mot en avtalad ersättning.
  • Är en del av det officiella räddningsväsendet och deltar i släcknings- och räddningsverksamhet samt i olycksförebyggande arbete.
  • Sköter räddningsuppgifter på ett geografiskt område som omfattar cirka 90 procent av Finlands yta. Cirka 46 procent av finländarna är bosatta inom detta område. I de större städerna fungerar avtalsbrandkårerna främst som ett stöd för yrkesbrandkårer och som reserv.
  • Har även en uppgift som reserv vid undantagsförhållanden och för befolkningsskydd.
  • Avtalsbrandkårerna deltar i cirka 46 procent av räddningsväsendets årliga larmuppdrag.
  • Hur verksamheten organiseras varierar mellan regionerna. Från och med 2023 är räddningsväsendet i Jakobstadsregionen en del av Österbottens välfärdsområde. Avtalsbrandmännen är anställda direkt av välfärdsområdet, medan föreningen driver övrig verksamhet (bland annat ungdomsavdelningen och annat frivilligarbete).

 

Källa: Räddningsväsendet i Finland, Finlands Avtalsbrand­kårers Förbund

 


Bild: Eva-Stina Kjellman

 

Avtalsbrandkårerna i siffror

700 avtalsbrandkårer.

 

70 000 larmuppdrag per år.

 

33 000 brandkårister, varav 15 000 är utbildade och larmdugliga.

 

1 070 avtalsbrandkårister är verksamma inom Österbottens välfärdsområde.

 


Källa: Räddningsbranschens Centralorganisation
TEXT: Sonja Finholm