Det finns många fördelar i att ta i bruk digitala verktyg, säger Sami Tampio.
Karolina Isaksson

Herrfors: Raka rör i kundservicen

De som ringer in till Herrfors kundtjänst ska få effektivare behandling av sina ärenden. Herrfors håller nu på att ta i bruk ett nytt digitalt system för arbetsstyrning.

”Syftet är att förbättra vår arbetsstyrning, så att vi blir effektivare på att åtgärda felanmälningar och kommunicera både internt och externt”, säger Robert Ståhl, it-chef på Herrfors.

Han tar som exempel ett fall där en kund noterat ett träd som riskerar att falla över en ellinje. Kunden ringer Herrfors kundtjänst för att förebygga en elstörning. Ärendet läggs in i ett program, där en arbetsledare bedömer angelägenheten och vilka montörer som är i närheten och kan åtgärda det. När det är åtgärdat plingar det till hos kundtjänsten, som meddelar vidare till anmälaren.

”Det fina är att alla led i kommunikationskedjan får statusuppdateringar när ärendet går framåt.”

Sami Tampio hör till de montörer som nu testar systemet och han ser flera fördelar.

Det är enkelt att snabbt få fram de kartor jag behöver för ett visst uppdrag. När jobbet är utfört kan jag skriva rapport direkt från platsen”, förklarar Tampio.