Tornet i Pisa, höjd 55 meter, lutning 3,99 grader.

Varför lutar tornet i Pisa?

Jalle: Tornet lutar för att det byggdes på lös grund. Bygget inleddes 1173, och efter fem år, då man nått upp till andra våningen, märkte man att det börjat luta. En byggskandal, skulle media säkert säga i dag.

Sedan stod byggarbetet stilla i hundra år, medan stadsstaten Pisa ägnade sig åt krig mot grannstäderna. På den tiden hann marken sätta sig, så när bygget återupptogs verkade tornet stå åter stadigt. För att kompensera för lutningen gjordes ändå de övre våningarna lite högre på ena sidan.

Då tornet var helt färdigt 1372  hade det åter börjat luta och lutningen bara tilltog med åren. På 1900-talet sprutade man in betong under grunden, men det gjorde bara saken värre. 1990 var lutningen 5,5 grader och tornet stängdes på grund av olycksrisken. Först in på vårt millennium har det öppnats igen efter att man lyckats vinscha tornet tillbaka 45 centimeter i mer upprätt ställning. Lutningen i dag är 3,99 grader.