I kornas tjänst

”Mejeribilen, foderbilen, seminören, alla rådgivare…  många har ärende hit”

 


Varje morgon kl. 6.30 är Mikael och Anne-Maj Österberg på plats i ladugården.
Bild: Kasper Dalkarl

Inga snabba cash
Mjölkproduktion är långsiktig affärsverksamhet och mjölkbönderna är av segt virke. På gården finns 75 mjölkkor och ungefär lika många kvigor som ännu inte fått sin första kalv. För kvigor tar det två år innan de börjar producera mjölk.

”Kvigorna går ute sommartid och blir inseminerade efter 14–15 månader och kalvar förhoppningsvis nio månader senare”, berättar Mikael.

På de senaste dygnen har gården också fått flera tjurkalvar. De kommer om några veckor att flytta till en annan gård som specialiserat sig på uppfödning av slakttjurar.

”Tjuruppfödningen är en viktig del av landets köttproduktion. Boskapen i Finland får i sig bra näring genom det gräs som växer under vår ljusa sommar. Man kan med gott samvete äta inhemska köttprodukter, i stället för importerade biffar av djur som fötts upp under helt andra omständigheter”, säger Mikael.

Paret Österberg har svårt att dölja sin frustration över att finländska jordbruksprodukter inte värderas så högt som de borde.

”I Finland ligger vi under EU-snittet när det gäller det pris som kött- och spannmålsproducenterna får ut. Med tanke på vilka fina produkter vi har och hur väl de kontrolleras borde vi absolut komma över EU-snittet. Det skulle vara viktigt att införa en detaljerad ursprungsmärkning på livsmedelsförpackningar för att konsumenterna ska kunna göra medvetna val”, säger Mikael.

 

Bönderna i kläm
Han ser landets två dominerande handelskedjor som en stor orsak till att producentpriserna är så låga.

”De senaste åren har de sänkt sina butikspriser på jordbrukarnas bekostnad. Vi har inga marginaler att ta av och många jordbrukare kämpar hårt med lönsamhetsproblem.”

På den globala marknaden har spannmålsmagasinen varit välfyllda de senaste åren, tack vare goda skördar i de stora producentländerna. Det har gjort att spannmålspriserna sjunkit och dragit med sig övriga råvaror från jordbruk. I Finland har skördarna däremot varit ovanligt dåliga de senaste åren, vilket förvärrat de inhemska jordbrukarnas utsatta läge.

Finlands jordbrukare har också drabbats hårt ekonomiskt av de senaste årens stormaktspolitik. När Ryssland invaderade Krim 2014, fick Västvärldens handelsblockad direkta konsekvenser för de finländska mjölkböndernas producentpriser.

”Det kändes i skinnet även om vi hade hunnit betala av en stor del av vår investering. För att på lång sikt bedriva mjölkproduktion behöver vi ha en lönsamhet som gör det möjligt att investera även i fortsättningen”, säger Mikael.

”Och ett jordbruk sysselsätter ju många andra än jordbrukarna. Vissa dagar har vi gården fullparkerad av olika fordon när mejeribilen hämtar mjölk, foderbilen levererar foder, seminören och veterinären besöker ladugården och olika försäljare och rådgivare bjuder ut sina varor och tjänster. När jordbruket har det knapert har många andra branscher det också knapert”, tillägger Anne-Maj.