Jan Malmsten har blivit varm i kläderna i jobbet som regionnätschef på Herrfors Nät.
Karolina Isaksson

Jan Malmsten bytte sida vid bordet

Herrfors

Han bytte arbetsgivare från Hitachi ABB Power Grids, med 39 000 anställda i 90 länder, till Herrfors Näts avdelning för regionnätet med fyra anställda, samtliga i Österbotten. Samtidigt bytte han också sida vid bordet, från leverantör till beställare, men arbetet handlar fortfarande om elstationer och elnät.

”Jag har jobbat med att planera och ta i bruk elstationer i 25 år och har sett det ur lokalt, regionalt och globalt perspektiv. Bland kunderna fanns Herrfors, så jag var bekant med bolaget från tidigare”, säger Jan Malmsten.

Han är ursprungligen från Larsmo, men bor sedan länge i Vasatrakten.

”Jag studerade först till elingenjör och har senare parallellt med arbetet läst en MBA-utbildning vid Vasa universitet. Under tiden på ABB har jag hela tiden jobbat med projektleverans, och som regionnätschef är det min uppgift att köpa in och övervaka projekt.”

”Vi är ett litet team som ansvarar för ett 110 kilovolts nät som sträcker sig över 400 kilometer. Samtidigt som nya projekt förverkligas, ska varje stolpe och stag längs linjerna regelbundet underhållas och linjegatorna ska hållas öppna.”